دوره آموزش زبان انگلیسی از صفر (۳۰جلسه ای)

دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا سطح +A1

دوره های تخصصی انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

دوره آموزش ترکی استانبولی از پایه تا آمادگی آزمون تومر

دوره آموزش زبان فرانسه از پایه تا سطح A1

دوره ویژه آموزش مکالمه زبان روسی

آموزش زبان روسی از پایه تا آمادگی آزمون پادفک

دوره تربیت مدرس TTC

بسته آموزشی مقاله نویسی ISI

 

 

لازم به ذکر است، مرکز آموزش های تخصصی ایران روس در حال انجام مذاکرات با واحد های معتبر آموزشی و دانشگاه های داخل و خارج از کشور جهت برگزاری دوره های مختلف آموزشی می باشد .