اساتید و مدرسانی که آموزشگاه زبان ایران روس افتخار همکاری با ایشان را دارد

 

مدرسان زبان روسی

 

اساتید و مدرسان زبان های خارجی مرکز آموزش تخصصی زبان های خارجی ایران روس

تمامی همکاران دپارتمان زبان روسی آموزشگاه ایران روس (مدرس زبان روسی) دارای تائیدیه تدریس از مدرسه زبان روسی و مرکز تربیت مدرس زبان روسی ایران می باشند و تدریس ایشان منطبق بر اساس متد روز آموزشی مراکز آموزشی و دانشگاه های اروپا، آمریکا و روسیه صورت می پذیرد. 

شرایط همکاری مدرسان زبان روسی با آموزشگاه زبان روسی ایران روس (اولین و برترین مرکز تخصصی آموزش زبان روسی در ایران) عبارتند از:

الف) مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه های معتبر ایران یا خارج از کشور

ب) حداقل سابقه مفید تدریس:  ۴ سال

ج) حداقل ۳ تا ۴ سال اقامت در کشور روس زبان

د) گذراندن دوره های تربیت مدرس مدرسه زبان روسی و قبولی در تمامی مراحل سنجش تئوری و عملی با نمره بالای ۸۵ از ۱۰۰

توضیحات: فقط همکاری مدرسان درج شده با این مرکز مورد تائید می باشد.

مدرسان زبان روسی (دپارتمان آموزش زبان روسی):

 

۱ . آقای عبد الرضا ناطقی           (مدرس زبان روسی) 

۲.  خانم مهسا رمدانی                (مدرس زبان روسی)        

۳.  خانم آرزو آشتی جو               (مدرس زبان روسی) 

۴.  خانم آنا اکبری                        (مدرس زبان روسی) 

۵. خانم بهناز علیزاده                  (مدرس زبان روسی) 

۶. خانم مریم قدیانلو                 (مدرس زبان روسی) 

۷. خانم کرامتی نیا                    (مدرس زبان روسی) 

۸. خانم پگاه هدایت مهر            (مدرس زبان روسی)                 

۹. آقای اخوان                         (مدرس زبان روسی)

۱۰.  خانم محدثه میر آبادی        (مدرس زبان روسی)

۱۱.  آقای جبرئیل نجفی           (مدرس زبان روسی)

۱۲. آقای سجاد اخگری            (مدرس زبان روسی)

 

مدرسان زبان انگلیسی (دپارتمان آموزش زبان انگلیسی):

 

۱. خانم زهره درویش                 (مدرس زبان انگلیسی)

۲. خانم پرستو پور میرزا             (مدرس زبان انگلیسی)

۳. خانم الهه روشن بین             (مدرس زبان انگلیسی)

۴. خانم معصومه شایافر           (مدرس زبان انگلیسی)

۵. آقای علی خیرآبادی              (مدرس زبان انگلیسی)

۶. خانم زرین نیکخوی                (مدرس زبان انگلیسی)

۷. خانم حمیده کریمی               (مدرس زبان انگلیسی)

مدرسان زبان اسپانیایی (دپارتمان آموزش زبان اسپانیایی) :

 

۱. آقای محمد ضابطی            (مدرس زبان اسپانیایی)

 

 

 

 

 

مدرس زبان روسی, مدرس زبان انگلیسی, مدرس زبان اسپانیایی, تدریس زبان روسی, مدرسان زبان روسی, تدریس زبان انگلیسی, تدریس زبان اسپانیایی, زبان روسی , آموزش زبان روسی, آموزشگاه زبان روسی در تهران, آموزش زبان اسپانیایی, اساتید زبان روسی , مکالمه روسی, تدریس خصوصی زبان روسی, مترجم زبان روسی , مریم قدیانلو , جبرئیل نجفی , پگاه هدایت مهر , مهسا رمدانی , محدثه میر آبادی , خانم قدیانلو , مدرس زبان انگلیسی , حمیده کریمی , علی خیرآبادی , محمد ضابطی  , مدرس زبان اسپانیایی , مدرسان زبان روسی , تدریس زبان روسی , زهره درویش , پرستو پور میرزا , الهه روشن بین ,  آرزو آشتی جو , عبد الرضا ناطقی