آموزش مکالمه زبان روسی در ۵ ماه

دوره آموزش مکالمه زبان روسی در ۹۰ ساعت آموزشی (۴۵جلسه ۹۰دقیقه ای ) در یک دوره ۵ماهه برگزار می گردد.

دوره آموزش مکالمه زبان روسی یک دوره ۵ ماهه می باشد که در طول دوره ، زبان آموز در ۴۵ جلسه آموزش مکالمه زبان روسی شرکت نموده و در طول دوره به توانمندی های پیش بینی شده در سطوح استاندارد های بین المللی مکالمه سطح اول زبان روسی دست خواهد یافت .
بر اساس تجربیات آموزشی ، پیشنهاد مرکز آموزش های تخصصی ایران روس به زبان آموزان روسی ، گذراندن یک دوره توانمند سنج و توانمند ساز “بحث آزاد زبان روسی” بعد از جلسه ۳۰ می باشد .

دوره آموزش زبان روسی از پایه تا سطح A1

دوره آموزش مکالمه زبان روسی

منابع آموزشی دوره مکالمه زبان روسی دپارتمان زبان روسی مرکز آموزش زبان روسی ایران روس عبارتند از :
بخش هایی از کتاب های راه روسیه ترجمه دکتر اکبری پور (دوره ۴ جلدی)
مجموعه کتب مکالمه به روسی بر اساس متد آموزشی روسیه و آمریکا
کتاب صرف افعال روسی
فرهنگ لغت روسی به فارسی و فارسی به روسی و شیوه استفاده از آن 
دیگر منابع که با نظر مدرس زبان روسی و توجه به پیشرفت زبان آموزان معرفی و پیشنهاد میگردد

شهریه کل دوره آموزش مکالمه زبان روسی : ۶۳۰/۰۰۰ تومان 

جهت ثبت نام در هر یک از دوره های آموزش زبان روسی و پرداخت شهریه ،از طریق فرم زیر اقدام نمایید. بدیهی است تمام مراحل ثبت نام به صورت حضوری در آموزشگاه مرکز نیز امکان پذیر می باشد.

Русский язык

 

فرم ثبت نام