اموزش زبان فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسه از پایه تا سطح A1

دوره پایه و آغازین (معروف به ترم صفر) در سه هفته – ۶ جلسه آموزشی با شهریه ۳۰/۰۰۰ تومان برگزار می گردد .

هدف از برگزاری این دوره آشنایی اولیه و پایه ای با زبان فرانسه می باشد لذا با شهریه ی بسیار کم اجرا می شود.

 

برنامه آموزشی بعد از ۶ جلسه:

۱۶۸ ساعت آموزشی زبان فرانسه  (۸۴ جلسه ۹۰دقیقه ای ) در یک دوره ۱۱ماهه
زبان آموزان در طول دوره به توانمندی های پیش بینی شده در سطوح استاندارد های بین المللی (A1 ) زبان فرانسه دست خواهند یافت .
(آموزش بر اساس تعدادی منابع متنوع و معتبر می باشد که برای آموزش سریع و پایه زبان فرانسه انتخاب شده اند)

برخی منابع آموزشی مورد استفاده در کلاس های ۱۱ ماهه دپارتمان زبان فرانسه مرکز آموزش های تخصص ایران روس عبارتند از :

مجموعه کتاب های : echo (مجموعه کامل به همراه فیلم و . . . ) جلد ۱

مجموعه  Grammaire en dialogues

فرهنگ لغت و شیوه استفاده از آن
و دیگر منابع که با نظر مدرس و توجه به پیشرفت زبان آموزان معرفی و پیشنهاد می گردد

شهریه کل دوره آموزشی زبان فرانسه: ۹۷۵/۰۰۰ تومان 

 

به کلیه زبان آموزان پس از اتمام موفقیت آمیز دوره ، گواهینامه پایان دوره معتبر اعطا می گردد.
جهت ثبت نام در هر یک از دوره ها ،  فرم ثبت نام را تکمیل نمایید . بدیهی است تمام مراحل ثبت نام به صورت حضوری در آموزشگاه مرکز نیز امکان پذیر می باشد.

تلفن مشاوره:  ۶۶۵۳۳۰۱۰ – ۶۶۵۳۲۳۰۰ – ۰۹۳۶۴۵۵۲۹۰۰

 

 

فرم ثبت نام