دوره آموزش ترکی استانبولی از پایه تا آمادگی آزمون تومر TOMER

دوره آموزش ترکی استانبولی از پایه تا آمادگی آزمون تومر TOMER

دوره آموزش ترکی استانبولی از پایه تا آمادگی آزمون تومر TOMER دوره آموزش زبان ترکی استانبولی از پایه تا آمادگی آزمون تومر –  ۱۵۰ساعت آموزشی (۷۵جلسه ۹۰دقیقه ای ) در یک دوره ۸ماهه به همراه ۲جلسه شرکت در کلاس بحث آزاد زبان ترکی استانبولی به صورت رایگان دوره آموزش زبان ترکی استانبولی از پایه تا آمادگی آزمون تومر TOMER […]

ادامه مطلب ...