دوره انگلیسی از پایه تا آیلتس در یک سال

دوره انگلیسی از پایه تا آیلتس در یک سال

   مرکز زبان ایران روس با همکاری مدرسه آیلتس ایران «برگزار کننده دوره ی هدفمند از پایه تا آیلتس در  ۱۲ ماه ، دوره ی تخصصی انگلیسی از پایه تا پیشرفته در یک سال» مرکز آموزش های تخصصی ایران روس برگزار می نماید: دوره فشرده از پایه تا آزمون آیلتس فقط در ۱۲ ماه (از الفبای […]

ادامه مطلب ...